top of page

Spelregler H75/H80

Mellansvenska Veteranserien H75 och H80 är en frivillig och ideell sammanslutning av golfklubbar i Södermanlands, Västmanlands, Örebro och Värmlands län som organiserar och genomför tävlingsspel i golf för klubblag. En aktivitet där deltagarna får förutom ett tävlingsresultat även motion och rekreation. 

1. Serierna

a) Mellansvenska Veteranserien H75 och H80 består av 4 serier respektive 2 serier. 
Spelordningen i serierna genomförs som enkelserie, matchspel med Hcp, efter lottad spelordning. Spelordningen, serieindelningen samt speldagar fastställs av styrgruppen inför varje ny spelsäsong.
b) I undantagsfall kan speldag ändras genom överenskommelse mellan de två berörda klubbarna. Ändring av speldatum skall meddelas gruppledaren. 
c) Walk-over får lämnas för en match, upprepas det av klubben, tar styrgruppen kontakt med klubben för att eventuellt avsluta deras medverkan i seriesystemet. Lämnat WO är en förlust av 2 poäng.
d) Hemmalaget har rätt att uppskjuta match om banan stängts pga att den är ospelbar eller att klubben har andra åtaganden t.ex. företagsgolf. Bortalaget skall då erbjudas minst tre alternativa speldagar, vardagar, inom en 14-dagars period. Om bortalaget inte accepterar något av de erbjudna alternativen gäller 1:c. 
e) Vid avbruten match gäller som resultat den ställning som rådde vid avbrottet. Dock krävs att alla spelare har spelat minst nio (9) hål.

 
2. Gruppledarna

a) Varje serie har en gruppledare som efter varje genomförd spelomgång tar emot resultatrapporter, sammanställer aktuella lagresultat och distribuerar dessa till webmaster.
b) Gruppledaren har även uppgiften att informera klubbar inom sitt distrikt om verksamheten och inbjuda dem att delta i seriespelet. 
c) Gruppledarna kan inte avgöra tvist mellan spelarna i en match. Enligt regelboken ska spelarna vara överens om resultatet på ett hål innan man slår ut på nästa.

 
3. Lagledarna

a) Spelarna är skyldiga att själva tillse att korrekt exakt handicap finns på resultatformuläret. 
b) Hemmalaget meddelar matchtid till gästande lag senast tre dagar före matchdag 
c) Matcherna spelas som 4-bollar. Rekommenderad starttid är kl. 10:00. 
d) Laguppställningen vid match ska fastställas efter EGA exakt tävlingshandicap. 
Lagledarna överlämnar till varandra före matchen en lista på sina spelare. 
Listan ska innehålla namn, golf-id och EGA exakt tävlingshandicap. 
Spelarna med minst antal erhållna slag spelar mot varandra i första matchen och så vidare. 
Lag som saknar en eller två spelare, lämnar walk-over, för lagets en eller två sista spelare (högsta hcp).Förlust av 2 lagpoäng per match. 
e) Lagledarna är i samråd tävlingsledare vid match, och ska avgöra eventuella tvister på plats.
f) Hemmalagets lagledare meddelar, per tfn, fax eller via e-post, utan dröjsmål matchresultatet till gruppledaren. 
Lagledaren översänder sedan omgående det ifyllda och undertecknade resultatformuläret via mail, fax eller post till gruppledaren.

 
4. Lagen

a) Varje deltagande golfklubbs lag i Mellansvenska Veteranserien H75 och H80 består av fyra (4) spelare. 
b) Ålderskrav är H75 eller äldre, dvs herre som under året fyller 75 år eller är äldre. Spelare i H80 ska under året fylla 80 år eller vara äldre.
c) Max tillåtna EGA exakta tävlingshandicap som spelare får tillgodogöra sig är 28,0. 
Antal erhållna slag, dvs Spelhandicap, följer den lokala slopetabellen på den bana som spelas. 
d) Hemmalaget bjuder gästande lag på greenfeen. Hemmalaget bjuder även sina gäster på en gemensam enkel måltid efter matchen. 
e) En klubb kan få ställa upp med två lag i seriespelet dock ej, utan dispens, i samma seriegrupp. 
Det är inte tillåtet för en spelare att under en och samma säsong spela i mer än ett lag i sin åldersgrupp. Sådan spelare diskvalificeras, förlorar matchen, i den match han spelar för sitt andra lag.

f)  Det är tillåtet med golfbil utan läkarintyg vid spel i MSV H75/80.

 
5. Lagmatch / Individuella matcher

a) Individuellt spelas matchspel enligt Svenska Golfförbundets regler, med utslag från från Röd Tee eller motsvarande och max 18 hål. (Det är inte tillåtet att hjälpa medspelare.)
Match kan sluta oavgjord. Vunnen match mellan två spelare ger två (2) individuella matchpoäng till segrarens lag, oavgjord ger en (1) individuell matchpoäng till vardera spelaren och förlorad match ger noll (0) matchpoäng. 
b) Laget med högsta sammanlagda individuella matchpoäng vinner lagmatchen och tilldelas två (2) lagpoäng för vinst, en (1) lagpoäng för oavgjort och noll (0) lagpoäng vid förlust.

 
6. Vid lika resultat

Om i serien två lag slutar på samma poäng placeras det lag som har högsta sammanlagda individuella matchpoäng först. Vid lika sammanlagda individuella matchpoäng avgör inbördes möte. Vid oavgjort inbördes möte vinner den som har flest bortasegrar. Om fortfarande lika avgör lottning placeringen.

 
7. Finalspel

Vi spelar slaggolf över 18 hål, enligt golfförbundets regler. Nettoresultatet räknas för alla fyra spelarna.

Redovisning av resultaten kommer att ske på tavla inne i klubbhuset så att alla kan se hur man ligger till.

Spelordning: Den boll med högsta hcp går först, vi startar med H75 sedan H80.
Vid lika resultat, vinner det lag som har lägsta hcp, vid lika, sista 3 hålen ,sedan sista 6.

 
8. Startavgift

Startavgifterna för spelåret fastställs av årsmötet och ska inbetalas senast sista april på seriens Plusgirokonto. 
Kom ihåg att meddela från vilken klubb, och för vilken serie, som beloppet är insänt! 

 
9. Avslutningstävlingar

En ”Avslutningstävling”, med individuellt spel, arrangeras som en trevlig avslutning på årets seriespel. 
Arrangemanget är ett frivilligt åtagande för en klubb vid årsmötet. 
Tävlingen bör förläggas så centralt för alla grupper som möjligt. 
Styrgruppen sänder i god tid ut inbjudan med uppgift om anmälningsavgift (bindande anmälan), tid för första start och det max. antal spelare som varje klubb får anmäla. 
Från styrgruppen utbetalas till arrangerande klubb ett av styrgruppen fastställt belopp.

Mellansvenska Veteranserien H75 och H80

 

Styrgruppen

/Reviderad 26 januari 2023/

bottom of page