top of page

Styrgruppen H75/H80

Verksamheten skall ledas av en styrgrupp med, ordförande, en kassör, en ledamot /gruppledare för varje seriegrupp som ingår i Mellansvenska Veteranserien. Om möjligt en ledamot från varje berört golfdistrikt.

Till ledamot / gruppledare i styrgruppen kan av årsmötet utses varje medlem, H75 eller äldre, i klubb som är ansluten till organisationen.

 

Styrgruppen skall:

  • Ansvara för verksamhetens organisation, ekonomi och bedrivande.

  • Löpande informera anslutna klubbar om verksamheten.

  • Årligen upprätta berättelse över organisationens verksamhet jämte verksamhetens ekonomiska resultat.

  • Årligen förbereda och genomföra ett allmänt möte för anslutna klubbar, minst två veckor i förväg sända ut en kallelse och dagordning till sådant möte.

  • Upprätta protokoll över årsmötesförhandlingarna och distribuera till anslutna klubbar.

  • Verkställa beslut som tagits av årsmötet.

  • Senast före utgången av mars månad översända verksamhetsberättelse till styrelsen för berörda Golfdistriktsförbund.

ORDFÖRANDE
GRUPPLEDARE FÖR H75 NORR

Leif Johansson
Mobil 070-573 01 01
E-post: leif.johansson@bahnhof.se

 
H-klubb: Nyköpings GK 

KASSÖR
GRUPPLEDARE FÖR H80 VÄST

Leif Eidenbäck 
Mobil 070-441 62 62 
E-post: industrikonsult.i@telia.com

 
H-klubb: Karlskoga GK

GRUPPLEDARE FÖR H80 MITT

Björn Blad 
Mobil: 070-605 70 38 
E-post: bjornblad@yahoo.se


H-klubb: Lanna Lodge GR

ANSVARIG:SPELREGLER

GRUPPLEDARE FÖR H75 ÖST

Anders Sundholm 
Mobil: 070-222 20 50 
E-post: bo.anders.sundholm@gmail.com


H-klubb: Frösåkers GK

GRUPPLEDARE FÖR H75 MITT

 

Uno Pettersson 
Mobil: 072-261 31 46
E-post: unopettersson37@gmail.com


H-klubb: Fullerö GK

GRUPPLEDARE FÖR H75 VÄST

Bo Karlström 
Mobil 070-868 49 01 
E-post: bo.l.karlstrom@telia.com 

H-klubb: Örebro City G&CC

GRUPPLEDARE FÖR H80 ÖST

Carl Rassback
Mobil 070-583 56 35 
E-post: carl.rassback@hotmail.com

H-klubb: Lindesbergs GK

bottom of page